hälsoproblem som svart mögel kan orsaka

Vi ser denna lilla svarta lappar på en VVS-rör, i hörnet av ett fönster, eller på något annat ställe i huset och tenderar att ignorera det. Vad vi inte inser är att denna harmlösa ser liten fläck av mögel är en hälsorisk och bör tas bort. Sporerna av svart mögel resa i luften och kan orsaka en rad hälsoproblem. Spädbarn och äldre är mer benägna att få hälsoproblem på grund av det. Detta innebär inte att de andra medlemmar i hushållet är inte i fara. De kan också ha betydande hälsoproblem eftersom det.

Det finns många sätt på vilka mögel kan infektera en person. Röra mögel med händerna eller andra någon del av kroppen kan orsaka sporerna skall inhaleras eller konsumeras. Denna ökända mögel har varit känt för att orsaka död i spädbarn på grund av respiratorisk blödning, och det bidrar till sjukdomar som bronkit och astma. De hälsoproblem som kan orsakas av svartmögel beror på individen och den konsumerade kvantiteten. Som sporerna färdas i luften, kan de sätter sig på exponerade matpunkter och kan inhaleras.

Hudutslag och irritation är en av de vanligaste hälsoproblem som är förknippade med svart mögel. Allergier såsom rinnande näsor, hosta, nysningar, rinnande ögon och hals kan alla orsakas på grund av förekomsten av denna gemensamma hushållet skadedjur. Dessa kan leda till mer allvarliga hälsoproblem som astma. Huvudvärk, yrsel och förlust av koncentration kan också orsakas av sporer som påverkar slemhinnor och det centrala nervsystemet. Människor som har ett lågt immunförsvar har en hög risk att få nya hälsoproblem på grund av exponering för svart mögel. Människor som redan är allergiska eller astmatiska kommer att drabbas ökade anfall av sjukdom på grund av exponering.

Om något av dessa symtom uppträder under någon medlem av huset, bör du noga kontrollera ditt hus, särskilt de områden som är fuktiga och inte väl ventilerad, som vindar och källare och runt VVS och värmesystem. Om svartmögel är inte mycket omfattande, kan du ta bort det själv med blekmedel och vatten. Aldrig torr skrapa det, eftersom det kommer att skingras i luften och exponering av huden för att det kan orsaka allvarliga problem. Du måste installera en luftrenare systemet i huset som kommer att minimera risken för sporerna färdas genom luften.