Kärnkraften är en källa till grön energi

Det är sant att kärnkraften kan klassas som hållbart, förnybart och inte förorenar atmosfären medan det ger energi.

men: –
Kärnkraftverk producerar radioaktivt avfall som är en förorening som kan vara skadligt för århundraden. Ganska små mängder kan lagras relativt säkert men med tiden beloppen kommer att öka. Sedan vad gör vi med dem? Räknas som det är Green Energy?

Förvaring är endast relativt säker. Begrava det och det kan fortfarande utsättas av jordbävningar, jordskred, upphandlas av terroristorganisationer. Grön energi ska vara helt grön.

Och vem vill egentligen att leva i närheten av ett kraftfullt dödligt våld?

Då vi återigen bör överväga tillverkningen av det material som behövs för att bygga och underhålla de kraftverk – (utvinning av malmer, mineral kross och sten, produktion av byggmaterial) – som alla släpper ut stora mängder CO2 i atmosfären. Kärnkraftverk börjar med en Green Energy underskott.

Den största kostnaden för miljön både i form av föroreningar och ekonomiskt komma när
a) De kärnkraftverk är ur drift
b) Om det finns en olycka. (Tjernobyl är inte det enda det har varit – endast de mest omskrivna.

Kärnkraften kan endast betraktas som en källa till grön energi, om det ses på kort sikt. Långsiktigt är potentiellt förödande för framtida generationer.

Bryr vi egentligen?