olika testtekniker för svartmögel

Svartmögel definieras som en slemmig, grönaktig svart grejer finns inne i byggnaderna. Ämnet kallas också Strachybortys chartarum eller Strachybotry i tekniska termer. Detta ämne är förstås att vara skadliga för hälsan och en hel del av respiratoriska problem är förknippade med det. Formar kan leda till allvarliga problem såsom astma, bronkit och huvudvärk etc.

De typiska problem, som är förknippade med detta giftiga ämne är feber, ofta huvudvärk, dålig hals, influensa och andningsproblem. I några av de senaste studierna, som syftar till att finna de långsiktiga Formar-associerade problem, resultaten är inte så äkta. Dessa studier stöder också att i det långa loppet, kan svartmögel orsaka minnesförlust, permanenta luftvägssjukdomar och svagheter.

Fundamentalt, alla sorters formar är inte så mycket problematisk, men de som innehåller giftiga ämnen är mycket skadliga för hälsan. Du kommer att finna att inte en enda byggnad är fri från mögel, eftersom det finns överallt, dock är nivån på tillhörande faror variabel med avseende på toxiska infiltration och tillväxt av ämnet. Innan vi går in på detaljerna i de åtgärder och säkerhetsåtgärder, låt oss ta reda på hur det testas.

Testningen sker mest i labben och det finns standardmetoder, som används för att analysera materialet och dess ingredienser. Normalt yta-testning och luft provtagningsmetoder som används för dess diagnos. De laboratorietester är också mycket användbara för att fastställa den bästa korrigerande åtgärder för problem i samband med mögel.

I allmänhet är det inte absolut nödvändigt att klassificera de arter av mögelsvampar framväxande i ett hem. Moderna fakta visar att allergier är den typ av sjukdomar som oftast kopplade med mögel. Den normala provtagningsmetoden är bra men det kan inte vara till hjälp i detta särskilda fall, eftersom nivån av risken för att en person som svarar på en sjukdom skiljer sig från andra, så det är mycket svårt att bestämma den exakta nivån och tillståndet av problemet.

Omvänt, de labbtester är ganska omfattande. I labben, det finns standarder för mätning av de normala eller överdrivna mängder av svartmögel. I detta avseende, konsulter fastställa normer för inspektion och på grundval av deras observation av materialet och byggnadens egenskaper, kan de berätta resultaten och föreslå åtgärder.

Städning av ditt hus, god ventilation och underhåll är viktiga åtgärder för att hålla formen, särskilt svart mögel, ut ur ditt hus.