rädda jorden återvinning är en bra start

Spara jorden är nu allas ansvar. De flesta regeringar har nu förstått de skador som ställs på jordens resurser och vidtar betydande åtgärder för att sakta ner och så småningom sluta slösa våra naturresurser.

Sådana tydliga åtgärder för att minska föroreningen av tillverkarna ökar i form av lagar som syftar till att begränsa utsläppen av giftig gas. Många länder har nu infört allvarliga program som uppmuntrar individer och stora företag att återvinna så mycket som möjligt.

Återvinning är nu tillgänglig i många nordamerikanska städer och lagar stad genomförs dagligen för att uppmuntra medborgarna att återvinna en del av deras vardag.

De yngre generationerna är nu lärs ut i skolan om återvinning. Ofta, som en mor, när jag är osäker på om ett objekt kan återvinnas, kan jag be mina barn och de vet svaret.

Det finns två stora former av återvinning större städer erbjuder sina medborgare: Den första kategorin är papper och relaterade produkter. Den andra kategorin omfattar plast, glas och metall.

Pappersprodukter som kan återvinnas är: papperspåsar, flingpaket (du måste ta bort den inre plastpåsen först), lådor sko, lådor vävnad, tidskrifter, böcker, böcker telefon, papp, äggkartonger, pappersark, kuvert, etc.

Eftersom återvinning har kommit med ett pris, med tanke på andra jord sparalternativ är också obligatoriskt. Till exempel, kan många av de pappersprodukter återanvändas av våra barn att skapa hantverk. Sluta prenumerera på tidskrifter som du får och inte läser kan visa sig vara en tidskrävande process, men kommer att kraftigt minska mängden papper som återvinns varje vecka. Ett annat enkelt exempel är att skriva på båda sidor av papper nedskärningar i halva mängden papper en person använder och mängden skräp papper en person producerar.

På lång sikt kan dessa enkla steg lägga upp kraftigt och minska avskogning process som har pågått. Den enkla steget i återvinning och intelligent använda papper kommer att sänka mängden träd skurna i ett år i hela världen. Som en rebound effekt, om skogar bevaras i världen, måste djuren en sparare och friskare liv och människor kommer att ha stor nytta av denna grönare tur.

Sådana organismer som Greenpeace har länge förstått de utmaningar och lång-förändringar som behövs människor behöver ta just nu för att stoppa avskogningen och bevara jordens naturresurser.

Alla bör vara berörda av de miljöskador som vi ställer på jordens naturresurser och delta i de gemensamma ansträngningarna för att göra detta till en bättre och grönare värld. Delta i diskussionsforum är inblandade i att hitta lösningar på jordens undergång är allas ansvar. Dessutom, genom att se till att miljön och jordens skydd på varje regerings agenda är vårt gemensamma ansvar.