vad din destillerat vatten leverantör borde berätta

Vatten kommer i många former och mycket av det vatten du hittar i naturen är inte lämplig för humant bruk, än mindre för att dricka. Det är därför som samhällen behandlar vatten innan de matas till rören som leder till bostäder utan behandlingsprocessen som används av de flesta städer är otillräcklig för att rena vattnet som så småningom kommer ur kranarna.

Här är några frågor: hög klorhalt, hög mineralhalt, och sannolikheten för förekomst av föroreningar (bekämpningsmedel, lösta gaser och bakterier). De flesta av er tror att vattnet som forsar ur din kran är redan bra för hemmabruk. Vad du inte vet är att det kan orsaka hälsoproblem på lång sikt.

Till exempel är klor, som används i vattensystem i många städer, skadligt för din hälsa. Medan det dödar bakterier i ditt vatten, skadar det också befolkningen av nyttiga bakterier i din mag-tarmkanalen. Du måste ta bort det klor innan du dricker kranvatten eller inte dricka allt.

Vissa husägare investerar i vattenrenare eller filter för att ytterligare behandla sin vattenförsörjning. Det räcker inte att du äger en utrustning vattenrening hemma. Du måste behålla den utrustningen om du vill att det ska vara effektivt för en lång tid.

Andra människor beställer enkelt destillerat vatten från leverantörer. Vad är fördelen med att köpa destillerat vatten över att hålla en vatten destilleriet hemma? Jo, för att diskutera om fördelarna med en till den andra egentligen är meningslöst. Vissa föredrar att ha ett hem destilleriet medan andra föredrar att bara köpa destillerat eller rent vatten.

Det som är bra destillerat vatten leverantörer är att de arbetar för att upprätthålla kvaliteten på sina vatten produkter. Chansen att du kommer att få vatten med dålig kvalitet är extremt låg. Generellt är leverantörer ackrediteras av regeringen för att kunna leverera rätt service till dig.

Det finns gemensamma problem med att beställa vatten från leverantörer. En är besväret av transporter men många företag erbjuder leverans eller transport tjänster. Självklart, om du får vatten som levereras till din dörr, måste du betala för transporten.

Produktion av destillerat vatten har blivit ett snabbt växande företag. Antalet människor förlitar sig på ren tillförsel av vatten ökar dramatiskt och med ökningen kommer den ökade efterfrågan på rent vatten. Vatten leverantörer erbjuder omedelbar lager av rent vatten som är säkert för din familj.

Nu, vissa människor förvirrade om de olika villkor som finns där ute som rent vatten, avjoniserat vatten, ozoniserat vatten och RO-vatten. Dessa är olika namn men egentligen avser samma sak. Det finns dock viktiga skillnader, allra mest i behandlingsprocessen de genomgår.

Avjoniserat vatten erhålls genom avjonisering, ett förfarande vid vilket vatten matas genom hartsbäddar för att avlägsna joner. Några destillerat vatten leverantörer erbjuder också avjoniserat vatten. Destillerat vatten och avjoniserat vatten är väsentligen desamma, med tanke på de båda innehåller några mineraler eller joner. Å andra sidan, är RO-vatten produceras genom omvänd osmos, en process som tar bort organiska lösta ämnen i vatten genom att applicera tryck för att tvinga vattenmolekyler genom ett membran.

Destillerat vatten är en av de renaste vatten som finns på marknaden och är också ett billigt alternativ till andra typer av rent vatten. Destillation är en process som är tagen från vattnets kretslopp som innebär avdunstning, kondensation och nederbörd. Destillation tar bort fasta föroreningar från vatten, som salter, sediment, och organiska fasta ämnen.

Saken är vatten som kommer från reservoarerna inte matas direkt till destillering utrustning. I stället handlar det filtrering och desinfektion, för att avlägsna merparten av föroreningarna och för att döda bakterier. Den bearbetade vatten matas därefter till en destillationsapparat. Destillation kan upprepas, beroende på kvaliteten oro leverantören.