Vilka effekter kan svartmögel ha på graviditet

Även svartmögel har negativa hälsoeffekter på en person i alla fall, men det ställer till stora problem för dig och ditt barn under graviditeten. Under graviditeten, är tillväxten av mögel skadligt för båda: människor såväl som djur. Vissa forskare har visat farorna med giftigt mögel på djur under graviditeten.

När du är gravid, kan tillväxt av mögel leda till fosterskador eller missfall i vissa fall, eftersom det är skadligt för fostret samt för mor-till-vara. Exponeringen av svart mögel kan vara en bidragande faktor för att utveckla astma i ditt barn, eftersom den angriper andningsorganen.

Giftigt mögel är ansvarig för utvecklingen av plötslig spädbarnsdöd i många fall, som en följd av exponering för ditt barn att mögel i livmodern och efter födseln.

Svart mögel kan orsaka fosterskador i barnet som förlamning, vilket är mer vanligt hos barn som utsätts för mögel. Om du utsätts för detta farliga gift under graviditeten, då finns det större chanser att fostret kommer att få många utvecklingsproblem. Tillväxten av fostret hindras och utveckling kanske inte enligt olika graviditetslängd perioder.

Det finns många chanser för missfall, om du är bosatt på en plats som har tillväxten av svart gammal, och fostret kan utvisas ur livmodern förväg. Förutom utveckling av många problem för din fostret, är du också sårbara för olika komplikationer, om du utsätts för under graviditeten. Du kanske har buksmärtor eller lider av näsblödning.

Med beaktande av alla skadliga hälsoeffekter av giftigt mögel er om ni liksom foster, bör du vidta olika åtgärder för att se till att din hälsa inte kommer att påverkas på grund av mögel tillväxt under graviditeten. Om du misstänker att mögel växer i ditt hem måste du ringa en professionell som kan testa och bekräfta förekomsten av mögel samt ta många steg för att ta bort mögel s från ditt hem.

Även om du kan ta bort mögel från ditt hem själv, men om du är gravid, då skulle det vara bättre för dig att samråda med experter som kan ta bort dem från ditt hem. Det enda sättet att bli av med mögel s växer i ditt hem är att ta bort dem för gott att leva ett hälsosamt liv.